Gitaarles Knoppert werkt met kwartaal abonnementen, bekijk hieronder de tarieven:

Het lesgeld is gebaseerd op een cursusjaar van 38 lessen (uitgaande van 19 lessen bij les om de 14 dagen) en wordt afbetaald per kwartaal dus in 4 termijnen. In de vakanties is er geen muziekles. Bekijk voor de vakanties en bijzondere feestdagen 2023 de kop informatie/vakantie&rooster.

Voorwaarden

Voorwaarden tarieven     

  • Het abonnementsgeld dient elk begin kwartaal vooruit betaald te worden.
  • De tarieven worden d.m.v. een digitale factuur (via e-mail) aan het begin van elk kwartaal aan de leerling doorberekend
  • In de reguliere schoolvakanties zijn er geen muzieklessen volgens het vaste rooster
  • Muziekles kan aan het begin van elk nieuw kwartaal opgezegd worden, tussentijds is ook mogelijk maar lesgeld wordt niet teruggestort. Tevens zal er een verrekening plaatsvinden van de verbruikte en betaalde lessen. Als hieruit blijkt dat er meer lessen verbruikt dan betaald zijn ontvangt de leerling nog een laatste factuur. 
  • Een volledig lesjaar omvat 4 betalingstermijnen
  • De tarieven zijn vastgesteld per 1 oktober 2021
  • Wijzigingen voorbehouden.