Gitaarles Knoppert werkt met kwartaal abonnementen, bekijk hieronder de tarieven:

Het lesgeld is gebaseerd op een cursusjaar van 38 lessen (uitgaande van 19 lessen bij les om de 14 dagen) en wordt afbetaald per kwartaal dus in 4 termijnen. In de vakanties is er geen muziekles. Bekijk voor de vakanties en bijzondere feestdagen 2023 de kop informatie/vakantie&rooster.

Voorwaarden

Voorwaarden tarieven     

  • Het abonnementsgeld dient elk begin kwartaal vooruit betaald te worden.
  • De tarieven worden d.m.v. een digitale factuur (via e-mail) aan het begin van elk kwartaal aan de leerling doorberekend
  • In de reguliere schoolvakanties zijn er geen muzieklessen volgens het vaste rooster
  • Muziekles kan aan het begin van elk nieuw kwartaal opgezegd worden, tussentijds is ook mogelijk maar lesgeld wordt niet teruggestort.
  • Een volledig lesjaar omvat 4 betalingstermijnen
  • De tarieven zijn vastgesteld per 1 oktober 2021
  • Wijzigingen voorbehouden.